PROJE _ METODOLOJİ

Bu hedeflere ulaşmak için GEN4OLIVE, 11 Çalışma Paketine (WP) bölünmüş 3 bölümlü multidisipliner bir strateji geliştirir.

1. YOL AÇMA VE KOORDİNASYON

Bu bölüm, sonraki faaliyetlerin temelini ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili derin bir araştırma, veri toplama ve işlemeyi içerirken, aynı zamanda kilit aktörlerin (yani ıslahçılar ve çiftçiler) ihtiyaçlarını ve diğer ilgili projeler/girişimlerle kümelenmeyi kapsar. Son kullanıcılar arasında koordinasyonu desteklemek için, sonraki adımların temelini oluşturan Gen Bankaları için uyumlu protokoller geliştireceğiz.

2. MÜCADELEYE ÇÖZÜMLER SAĞLAMAK

Bu bölüm, projenin teknik çekirdeğidir. Islah öncesi faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla Zeytin GenRes kullanımıyla ilgili zorlukları ele almak için, zeytin sektöründe Makine Öğrenimi teknolojisini ilk kez uygulayan güçlü ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturacağız. Islahçı ve üreticilerin katılımını artırmak amacıyla, ıslah öncesi faaliyetlerini desteklemek için iki hedefli çağrı başlatacağız.

3. DİNAMİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİ TOPLULUĞUNA DOĞRU

Bu bölüm, projenin kalıcı bir mirasını sağlamayı amaçlamaktadır. GEN4OLIVE etkisinin gerçek olması için, yalnızca sonuçlarının geniş çapta yayılması değil, aynı zamanda proaktif olarak ana paydaşları projeye dahil etmeye çalışmamız gerekir. Bu, GEN4OLIVE’in ve etkilerinin projenin bitiminden sonra da devam etmesini sağlayarak sonuçlarımızı tetiklememizi sağlayacak bir dizi ortak oluşturma ve kapasite geliştirme faaliyetleri aracılığıyla yapılacaktır.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account