ZEYTİN GENETİK KAYNAKLARINDA

ISLAH VE YETİŞTİRİCİLERİ

BİRARAYA GETİRMEK

NE YAPIYORUZ

GEN4OLIVE, zeytin Genetik Kaynak (GenRes) hareketliliğini artırmayı ve ıslah öncesi faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlayan, AB tarafından finanse edilen bir İnovasyon Eylemidir.

> AMACIMIZ ///

İklim değişikliği ve ortaya çıkan hastalıklar zeytin üretimini tehdit etmektedir. Genetik erozyon, dünya çapında hasat edilen alanda bulunan zeytin çeşitlerinin yalnızca% 5’i ticari olarak kullanıldığından, yüksek bir risk taşımaktadır. Zeytin genetik kaynakları (GenRes) bunun için bir çözüm sunabilir, ancak ıslah öncesi faaliyetlerinin sınırlı kalması ve genetik kaynak bankaları ile çiftçiler/yetiştiriciler arasındaki işbirliği eksikliği bunların kullanımını sınırlandırmaktadır.

95%

Zeytin çeşidi

Keşfedilmemiş ve kullanılmamış olarak bekliyor ve yalnızca Genetik Kaynak Bankalarında korunuyor. Gerçek genetik erozyon burada yatıyor! Bu çeşitler, aktif, keşfedilebilir ve son kullanıcılara aktarılabilir olmalarına yardımcı olan belirli eylemlerle ortaya çıkarılmazsa, faydasız bir biçimde kalır. GEN4OLIVE bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır.

> BEKLENEN ETKİLERİ ///

EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

· Yeni iş fırsatı alanları açılması (20 potansiyel iş fikri).

· Tüketicilerin daha sağlıklı ve işlevsel gıdalarla ilgili yeni taleplerine yanıt verilmesi (tüketici ihtiyaçlarına yönelik 15 ıslah öncesi projesi veya ıslah planları).

· Politika yapıcılar için genetik kaynakların korunması ve yönetimini desteklemek için bulgulara dayalı öneriler sağlanması (İyi uygulamalar ve öneriler).

· Farklı zararlılara ve hastalıklara karşı yeni dirençli zeytin çeşitlerinin elde edilmesi (zeytin yetiştiriciliğinde kimyasal girdilerin önemli ölçüde azaltılması - sıfıra kadar -).

· Yabani kaynakların genetik erozyon riskinden korunması (yabani ve antik zeytin GenRes'in organizasyonu, bulunması ve korunması.

BİLİMSEL ETKİLERİ

· Zeytin Gen Bankaları arasında koordinasyonu güçlendirmek için uyumlaştırılmış protokollerin geliştirilmesi (15'in üzerinde protokol).

· Yeni ıslah hatları için seçilmiş zeytin ebeveynleri sağlanması (konu başına 6).

· Gen Bankaları ile son kullanıcılar arasındaki boşluğun doldurulması (40'tan fazla KOBİ yararlanıcısı, 10 ıslah öncesi projesi ve 20 ıslah projesi).

· Önde gelen araştırmacılar ile Gen Bankaları/son kullanıcılar (10 üyeli Danışma Kurulu) arasındaki bağlantının teşvik edilmesi.

· Patent başvuruları (2 patent başvurusu).

Previous
Next

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account