ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το GEN4OLIVE είναι μία δράση καινοτομίας, χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., που στοχεύει στην αύξηση της κινητοποίησης των Γενετικών Πόρων της ελιάς και την προώθηση δραστηριοτήτων βελτίωσης

> Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ///

Η κλιματική αλλαγή και οι αναδυόμενες ασθένειες απειλούν την παραγωγή της ελιάς. Η γενετική διάβρωση αποτελεί υψηλό κίνδυνο, καθώς μόνο το 5% των ποικιλιών ελιάς που είναι διαθέσιμες στις χώρες καλλιέργειας ελιάς παγκοσμίως, είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Οι γενετικοί πόροι της ελιάς (GenRes) θα μπορούσαν να προσφέρουν μία λύση, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτοι λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων παραγωγής προβελτιωτικού υλικού και την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών γενετικού υλικού και καλλιεργητών/παραγωγών/βελτιωτών.

95%

των Ποικιλιών ελιάς

Παραμένουν ανεκμετάλλευτες και αχρησιμοποίητες, ενώ συντηρούνται μόνο στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού. Η πραγματική γενετική διάβρωση βρίσκεται εδώ! Αυτές οι ποικιλίες μπορούν να παραμείνουν αδρανείς αν δεν αξιοποιηθούν από συγκεκριμένες ενέργειες που θα τις βοηθήσουν ώστε να γίνουν ενεργές, να γίνουν γνωστές οι ιδιότητες του και να διατεθούν στους τελικούς χρήστες. Το GEN4OLIVE θα βοηθήσει ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.

> ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ///

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

· Αναξιοποίητες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (20 δυνητικές επιχειρηματικές ευκαιρίες).

· Ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών που σχετίζονται με πιο υγιή και θρεπτικά τρόφιμα (15 έργα προ βελτίωσης ή σχέδια βελτίωσης που σχετίζονται με τις ανάγκες των καταναλωτών.

· Παροχή συστάσεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων προς υποστήριξη της προστασίας των γενετικών πόρων και της διαχείρισης των Πολιτικών Φορέων (Κορυφαίες πρακτικές και συστάσεις).

· Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς με ανθεκτικότητα σε διαφορετικούς εχθρούς και ασθένειες (σημαντική μείωση – έως μηδενική – χημικών εισροών στην καλλιέργεια της ελιάς).

· Αποφυγή του κινδύνου γενετικής διάβρωσης των άγριων γενετικών πόρων (οργάνωση, εξερεύνηση και διατήρηση των άγριων και αρχαίων Γενετικών Πόρων ελιάς).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ:

· Ανάπτυξη εναρμονισμένων πρωτοκόλλων για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ Τραπεζών Γενετικού Υλικού (πάνω από 15 πρωτόκολλα)

· Παροχή επιλεγμένων προγόνων ελιάς για νέες γραμμές βελτίωσης (6 ανά θέμα).

· Γεφύρωση του κενού μεταξύ Τραπεζών γενετικού Υλικού και τελικών χρηστών (Πάνω από 40 δικαιούχοι ΜΜΕ, 10 έργα προ βελτίωσης, 20 σχέδια βελτίωσης)

· Ενθάρρυνση της σύνδεσης μεταξύ κορυφαίων ερευνητών και Τραπεζών Γενετικού Υλικού/ Τελικών χρηστών (Συμβουλευτική Επιτροπή 10 μελών).

· Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον χώρο (2 αιτήσεις πατέντας).

Previous
Next

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account