PROJE _ HEDEFLER

GEN4OLIVE projesinin genel amacı, Zeytin GenRes’in hareketliliğini hızlandırmak ve çok oyunculu bir yaklaşımla zeytin ön yetiştirme faaliyetlerini aşağıdakileri yaparak geliştirmektir:

1. Büyük veri ve makine öğrenimi araçlarını uygulayacak akıllı, kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla toplanan bilgilerden yararlanmak için kullanımı kolay yazılımlar geliştirmek.

2. Belirli çağrıların ve mali desteğin başlatılması yoluyla KOBİ’lerin dahil etmek.

> ÖZEL HEDEFLER ///

· Uyumlu protokollerin tanımlanması, son kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve diğer projelerle bağlantı kurulması yoluyla Zeytin GenRes’in yönetimini ve kullanımını geliştirmek.

· Zeytin yetiştiriciliğini ve yeni çeşitlerin dağıtımını iyileştirmek için Zeytin GenRes’in korunmasını, değerlendirilmesini ve kullanımını geliştirmek.

· Akıllı ve kullanıcı dostu bir arayüzün geliştirilmesi yoluyla mevcut bilgilerden yararlanmak.

· Islah öncesi faaliyetlerle KOBİ’lerin katılımını teşvik etmek.

· Birlikte oluşturma, kapasite geliştirme ve sonuç paylaşımı yoluyla aktörler arası işbirliğini geliştirmek.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account