PROJE _ AKTİVİTELER

GEN4OLIVE projesi, 48 ay süren 11 Çalışma Paketinde (WP) düzenlenmiştir.

LEADER: Kordoba Üniversitesi

WP1, GEN4OLIVE projesinin omurgası olarak kabul edilir. Son kullanıcılar ve diğer projelerle iletişim ve uyumlu protokollerin tanımı, genel çalışmanın çerçevesini oluşturmak için çok önemli eylemleri barındırır. Değerlendirilecek tahmini zeytin genotip sayısı 1.500 civarındadır (yani GEN4OLIVE’a katılan beş Dünya Zeytin Gen Bankasında bulunan 500 kültüre alınmış çeşit ile 1.000 yabani ve anıt ağaç zeytin genotipi). WP1, sonuçların güvenilirliliğini sağlamak için aşağıdaki WP’lerin üstleneceği protokollerin ve yöntemlerin optimizasyonunu oluşturacaktır.

LEADER: Granada Üniversitesi

Yabani zeytin kaynaklarının örneklenmesi ve karakterizasyonu büyük ölçüde yapılmamıştır. Bununla birlikte, yabani popülasyonlar, O. euroepaea’daki genetik çeşitliliğin ana kaynağıdır ve genetik erozyonla mücadelede temel kaynak olarak dikkate alınmalıdır. Hatta geniş ekolojik ve fenotipik değişkenlikleri göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin meydana getireceği şiddetli çevresel değişimler için yarayışlı genleri barındırıyor olmaları muhtemeldir. Bu iş paketinin temel amacı, O. europaea’nın yabani çeşitliliğini ıslahçılara sunmaktır.

LEADER: Kordoba Üniversitesi

Bu iş paketi sayesinde, mevcut ve gelecekteki zeytin ıslah programları için en uygun zeytin genotiplerini seçebileceğiz ve ayrıca ıslah sürecini hızlandırmak için yeni teknikler ve bilgilerden yararlanabileceğiz. Islah programlarında ebeveyn olarak kullanılacak zeytin çeşitleri adayları özelliklerine/karakterlerine göre dört ana kategoride seçilecektir: a) iklim değişikliği etkileriyle mücadele için aşırı çevresel koşullara dayanıklılık; b) farklı zararlılara ve hastalıklara direnç (Yaprak yanıklığı, Vertisilyum, Antraknoz, Halkalı Leke ve Zeytin sineği); c) yüksek verim ve yüksek kaliteli çeşitler; ve d) yeni geliştirilen hasat sistemlerine uygun agronomik özelliklerin geliştirilmesi.

LEADER: Kordoba Üniversitesi

WP4, GEN4OLIVE’ın zeytin ağaçlarının ıslah sürecini hızlandırma katkısına odaklanacaktır. Konsorsiyum, potansiyel yeni çeşitlerdeki pozitif tarımsal özelliklere bağlı genetik özellikleri belirleyecektir. Zeytin bitkisinin hastalıklara dayanıklılığı, kuraklığa dayanıklılığı ve gençlik döneminin kısaltılması ile ilgili genlere özel dikkat gösterilecektir. Ayrıca, ıslah sürecinde istenen karakterlerin aktarılmasında ebeveynlerin etkisini inceleyeceğiz (dişi ve/veya erkek bireyin melezlemedeki rolü). Ek olarak, ıslah sürecini hızlandırmak ve gençlik dönemini kısaltmak için yeni teknikler ve markırlar uygulanacaktır.

LEADER: DEMETER

WP5 ile, zeytin yetiştirme sektörünü tehdit eden iklim değişikliği etkileri ve diğer ilişkili risklerle yüzleşmek için stratejiler geliştireceğiz, böylece Genotip x Çevre (G x E) etkileşiminin değerlendirilmesini mümkün hale getireceğiz. Bu nedenle, bu projeye katılan beş Gen Bankasında 30 ortak zeytin çeşidi incelenecek ve analiz edilecektir. Ardından, elde edilen sonuçlara ve istatistiksel karşılaştırmaya dayanarak, G x E etkileşimini belirleyeceğiz ve gelecekteki farklı iklim değişikliği senaryolarının olası etkilerini tahmin edeceğiz. Önceki WP’lerde elde edilen bu tahminlere ve sonuçlara dayanarak, yakın gelecekte bu zorlukların üstesinden gelmek için acilen ihtiyaç duyulacak en uygun ıslah programlarını tasarlayacağız.

LEADER: Sapienza Üniversitesi

WP6, GenRes verilerinin son kullanıcılar için erişilebilirliğini ve kullanışlılığını büyük ölçüde artırmak için kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yazılım arayüzü sağlayacaktır. Bu akıllı arayüz çok önemli bir bileşendir çünkü sadece bu proje tarafından üretilen verilerin (örneğin zeytin çeşitleri, zeytin hastalıkları, yetiştirme bilgileri vb.) ana saklanma noktası olarak hizmet etmeyecek, aynı zamanda bu verileri anlamlı ve özlü bilgiler olarak işleyecek böylece bu alan çalışan uzmanlardan uzman olmayanlara kadar farklı son kullanıcı türlerini destekleyecektir. Bu çalışma paketinde ayrıca zeytin hastalıklarına hızlı ve sağlam çözümler sağlamak için Makine Öğrenimi teknikleri kullanılacak ve fotoğraf görüntülerinin gözlemlenmesiyle zeytin çeşitlerinin tanımasını sağlanacaktır.

LEADER: Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía

Bu WP, zeytinle ilgili ıslah öncesi faaliyetlerine KOBİ’lerin (yani zeytin yetiştiricileri, fidan yetiştiricileri ve sofralık zeytin / zeytinyağı üreticileri) katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu faaliyetler GEN4OLIVE tarafından, aşağıdaki amaçlarla “İnovasyon destekleri” sunan iki özel açık çağrı başlatılmasıyla finanse edilecektir:

• Mevcut iklimsel, tarımsal ve ticari zorluklarla baş edebilecek özelliklere sahip yeni çeşitler üretmek için bitki yetiştiricileri ve çiftçiler tarafından Zeytin Gen Bankaları kaynaklarının kullanımını artırmak için projeler geliştirmek.

• Gen Bankaları ve son kullanıcılar arasındaki etkileşimi ve bağlantıyı teşvik etmek ve GEN4OLIVE arayüz platformundan elde edilen sonuçlardan yararlanmak için “Islah Planları” tasarlamak.

LEADER: FOCOS

Bu WP kapsamında, bulgularımızı ve önerilerimizi en üst düzeyde desteklemek için proje uygulamasındaki kilit paydaşları dahil etmeyi ve ekonomik ve politik alana olumlu yönde etki etmeyi amaçlıyoruz. Ek olarak, proje bulgularının pratik uygulamasını teşvik ederek, dahil olan tüm aktörlerde yeni yeteneklerin ve kapasitelerin oluşumunu hızlandıracağız. Bu faaliyetlerde kadınlara ve genç çiftçilere zeytin ve zeytincilikle ilgili sektörlerdeki önemli rollerini artırmak için özel ilgi gösterilecektir.

LEADER: Galpagro

GEN4OLIVE, projenin etkilerini maksimize etme ve sonuçlarını hedef grupları arasında yayma amacına ulaşmak için, çok çeşitli yaygınlaştırma ve iletişim faaliyetlerinin uygulanmasını içeren mekanizmalar öngörmektedir. Ayrıca, tüm Konsorsiyum için potansiyel yararlanılabilir sonuçları, potansiyel paydaşları ve kullanım yollarını belirlemek için ortak bir formül oluşturmak amacıyla bir Sonuç Kullanım Planı hazırlanacak ve proje süresince güncellenecektir.

LEADER: Kordoba Üniversitesi

GEN4OLIVE, yüksek profil çeşitliliğine sahip çok sayıda ortak ve AB dışı ülkelerin dikkate değer varlığı ve KOBİ’lerin ıslah öncesi faaliyetlerine katılımını desteklemek için iki açık çağrı vasıtasıyla oldukça kompleks bir projedir. WP10, bir yandan ortaklar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu kolaylaştırırken, proje hedeflerinin düzenli başarılarının sıkı kontrolünü sürdürerek tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

LEADER: Kordoba Üniversitesi

Bu paketin temelini GEN4OLIVE konsorsiyumunun etik öz değerlendirmesi ve Etik Tarama sürecinde bağımsız etik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeleri oluşturur. Amaç, bu iş paketinde belirtilen etik gerekliliklere uyumu sağlamaktır.

Hello!

Login to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Logout to your account

Hello!

Login to your account